2016 m. balandžio 30 d., šeštadienis
Įstaiga

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Vasario 16 g. 14, 01514 Vilnius, Lietuva, tel. nr.: (8-5)2687800, el. paštas: vmi@vmi.lt
Vadovybė
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Inspekcijos viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas 85 2687917
Personalo skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Arvydas Ivaškevičius 85 2687821
Skyriaus vedėjo pavaduotojas Ona Keršienė 85 2687912
Vyriausiasis specialistas Jelena Kladčenko 85 2687842
Vyriausiasis specialistas Lina Naginskienė 85 2687990
Vyriausiasis specialistas Rūta Navikauskienė 85 2687844
Vyriausiasis specialistas Ingrida Mažeikienė 85 2668211
Kontrolės departamentas
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Departamento direktoriaus pavaduotojas Vaimira Jakienė 85 2687876
Departamento direktoriaus pavaduotojas Eglė Ramanauskienė 85 2687874
Patarėjas Irena Budreikaitė 85 2687520
Kontrolės departamento PVM kontrolės skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Vyriausiasis specialistas Aivaras Marciukas 85 2687881
Vyriausiasis specialistas Lijana Lukšienė 841592369
Kontrolės departamento Tikrinimų organizavimo skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Vyriausiasis specialistas Reda Diržienė 85 2687851
Vyriausiasis specialistas Dangirutė Ilda Kunikauskienė 85 2742694
Specialistas (…) Aušra Šverčiauskienė 85 2194251
Kontrolės departamento Operatyvios kontrolės organizavimo skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Rolandas Puncevičius 85 2687523
Vyriausiasis specialistas Simona Vaitkevičiūtė 85 2687835
Kontrolės veiklos organizavimo ir koordinavimo skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Vyriausiasis specialistas Jolanta Juodišienė 85 2687964
Vyriausiasis specialistas Nijolė Urbonaitė 85 2687530
Strateginio valdymo skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Egidijus Karmonas 85 2687953
Vyriausiasis specialistas Indrė Gegelevičienė 85 2687542
Vyriausiasis specialistas Ramunė Smilingytė 85 2687916
Vyriausiasis specialistas Aurelija Maskaliūnienė 85 2194258
Vyriausiasis specialistas Janina Glumbokaitė 85 2687956
Vyriausiasis specialistas Laura Kazokevičienė 85 2687561
Vyriausiasis specialistas Rūta Urbanienė 85 2668201
Informacinių technologijų departamentas
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Departamento direktorius Rasa Karosienė 85 2687862
Vyresnysis patarėjas Vytautas Latinis 85 2687971
Departamento direktoriaus pavaduotojas Andrius Zemkauskas 85 2687838
Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų projektų skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjo pavaduotojas Remigijus Petrauskas 85 2687978
Patarėjas Audrius Povilas Veikšra 85 2687665
Vyriausiasis specialistas Vida Kaminskienė 85 2687969
Vyriausiasis specialistas Aida Klajumaitė 85 2687504
Vyriausiasis specialistas Danutė Jankauskienė 85 2687968
Vyriausiasis specialistas Zoja Mazurkevič 85 2687985
Vyriausiasis specialistas Mindaugas Budreika 85 2687659
Informacinių technologijų departamento Programavimo skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Barbara Drėgvienė 85 2687970
Skyriaus vedėjo pavaduotojas Tamara Babarskienė 85 2687967
Vyriausiasis specialistas Danielius Lazauskas 85 2194289
Vyriausiasis specialistas Dalia Steponėnienė 85 2194252
Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų administravimo skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Ovidijus Gabrėnas 85 2687882
Vyriausiasis specialistas Evaldas Požela 85 2687885
Vyriausiasis specialistas Daiva Pakšytė 85 2687501
Vyriausiasis specialistas Donatas Juzėnas 85 2687554
Vyriausiasis specialistas Danutė Matusevičiūtė 841 592350
Vyriausiasis specialistas Natalja Matuškina 846 469302
Vyriausiasis specialistas Vilma Šimkienė 837 466827
Vyriausiasis specialistas Danguolė Župikovienė 845 501784
Vyriausiasis specialistas Lolita Kanopienė 85 2687549
Vyriausiasis specialistas Laima Braškuvienė 85 2687672
Vyriausiasis specialistas Martynas Januševičius 841 592351
Vyriausiasis specialistas Auksė Vaitekūnienė 8315 55817
Vyriausiasis specialistas Arvydas Imbrasas 837 466834
Vyriausiasis specialistas Laima Rumbutienė 8444 69228
Vyriausiasis specialistas Roma Židonytė 8451 33018
Vyriausiasis specialistas Ona Abramavičienė 837 466832
Vyriausiasis specialistas Audronė Leikauskienė 845 501785
Specialistas (…) Aistė Markūnienė --------------------
Bendrųjų reikalų departamentas
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Departamento direktorius Remigijus Mackus 85 2687989
Bendrųjų reikalų departamento Kanceliarija
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Giedrė Stonienė 85 2194247
Vyriausiasis specialistas Jovita Šutkuvienė 85 2687818
Vyresnysis raštvedybos specialistas Ana Tomkienė 85 2687839
Raštvedybos specialisto Ramona Miciukevičienė 85 2687816
Raštvedybos specialisto Daiva Mažutavičienė 85 2687509
Bendrųjų reikalų departamento Sistemos aptarnavimo skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Kęstutis Mackevičius 85 2687999
Vyriausiasis specialistas Raimundas Meškelė 85 2687900
Vyresnysis specialistas (…) Lidija Drulienė 85 2194244
Vyresnysis specialistas (…) Inga Agafonova 85 2687930
Vyresnysis specialistas (…) Stanislav Tunkevič 85 2687560
Vyresnysis specialistas (…) Petras Morkūnas 85 2191778
Specialistas (…) Gražina Navickienė 85 2687508
Vairuotojas Jonas Alejūnas 85 2687914
Teisės departamentas
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Departamento direktoriaus pavaduotojas Alina Gaudutytė 85 2687929
Specialistas (…) Justinas Valaitis 85 2194249
Teisės departamento Juridinis skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Vyriausiasis specialistas Jovita Leščiuvienė 85 2687576
Teisės departamento Apeliacijų skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Kęstutis Kadonas 85 2687918
Skyriaus vedėjo pavaduotojas Asta Martišienė 85 2687813
Vyriausiasis specialistas Jurgita Narkevičiūtė 85 2687987
Vyriausiasis specialistas Rasa Bočkienė 85 2687981
Vyriausiasis specialistas Tomas Karosas 85 2687931
Vyriausiasis specialistas Igoris Janavičius 85 2687529
Specialistas (…) Justina Janonienė 85 2668209
Specialistas (…) Irena Radzevičienė 85 2687830
Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Rolandas Ragėnas 85 2687873
Skyriaus vedėjo pavaduotojas Danutė Dausinienė 85 2687867
Vyriausiasis specialistas Virginija Trafimovienė 85 2687932
Vyriausiasis specialistas Renata Kniukštienė 85 2687563
Vyriausiasis specialistas Valė Gaidė 85 2687894
Vyriausiasis specialistas Audra Šveistienė 85 2687857
Vyriausiasis specialistas Jolita Mazėtienė 8-5 2687921
Vyriausiasis specialistas Gvida Ivanauskienė 85 2191767
Teisės departamento Netiesioginių mokesčių skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjo pavaduotojas Gražina Rimkevičienė 85 2687868
Vyriausiasis specialistas Gailina Budzinskienė 85 2687934
Vyriausiasis specialistas Birutė Stanienė 85 2687936
Vyriausiasis specialistas Nijolė Šinkūnienė 85 2687938
Teisės departamento Mokesčių administravimo procedūrų skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Erika Puzonienė 85 2687845
Skyriaus vedėjo pavaduotojas Natalja Pankauskienė 85 2687849
Vyriausiasis specialistas Lina Kurlenskaitė 85 2191776
Vyriausiasis specialistas Erika Kasiliūnaitė 85 2191752
Vidaus audito skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Vyriausiasis specialistas Daiva Greičiuvienė 85 2194255
Vidaus saugumo skyriaus Korupcijos prevencijos ir kontrolės poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Vyriausiasis specialistas Ramunė Daubarienė 85 2687995
Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Vyresnysis patarėjas Vaidė Riškutė 85 2687847
Patarėjas Irena Daškevičienė 85 2687516
Specialistas (…) Laima Didžiariekienė 85 2687955
Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas I Kontrolės skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Kristina Jakštienė 85 2687828
Vyriausiasis specialistas Birutė Naimovičienė 85 2687983
Vyriausiasis specialistas Rasa Kamarauskienė 85 2687922
Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas II Kontrolės skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Rita Šakauskienė 85 2687855
Vyriausiasis specialistas Irena Ališauskienė 85 2687593
Vyriausiasis specialistas Tatjana Aleksejūnaitė 85 2687942
Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas Tarptautinių sandorių kontrolės skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Dalia Ambrazevičienė 85 2687943
Skyriaus vedėjo pavaduotojas Asta Navickienė 85 2687907
Vyriausiasis specialistas Rūta Kazickaitė 8~5 2687 984
Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Daiva Balčiūnienė 85 2687511
Vyriausiasis specialistas Ingrida Kilienė 85 2687528
Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas Mokesčių mokėtojų konsultavimo skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjo pavaduotojas Rasa Gapsavičienė 85 2687590
Vyriausiasis specialistas Jenina Dangveckaitė 85 2687524
Vyriausiasis specialistas Birutė Gervinienė 85 2687891
Vyriausiasis specialistas Ingrida Biekšienė 85 2687507
Vyriausiasis specialistas Indrė Navickaitė-Zapereckienė 85 2687805
Vyriausiasis specialistas Nijolė Šalkauskaitė 85 2191757
Vyriausiasis specialistas Marija Jankauskienė 85 2687643
Vyriausiasis specialistas Irena Beniušienė 85 2668237
Specialistas (…) Daiva Rosliakienė 85 2194278
Akcizų administravimo departamento Aptarnavimo skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Irmantas Gudas 85 2687573
Vyriausiasis specialistas Vygandas Maleckas 85 2687911
Vyriausiasis specialistas Kristina Šutovičienė 85 2687869
Vyriausiasis specialistas Julijonas Aniukštis 85 2687896
Akcizų administravimo departamento Kontrolės ir stebėsenos skyriaus I poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Vyriausiasis specialistas Inga Leščinskienė 8443 98356
Vyriausiasis specialistas Saulius Markevičius 841 592364
Vyriausiasis specialistas Sandra Paužaitė 85 2192911
Vyriausiasis specialistas Marina Iščiuk 85 2192909
Akcizų administravimo departamento Kontrolės ir stebėsenos skyriaus II poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Vyriausiasis specialistas Algimantas Banevičius 869872512
Vyriausiasis specialistas Nerijus Klimas 85 2192923
Vyresnysis specialistas Gražina Sabalė 85 2192922
Vyriausiasis specialistas Arvydas Burneikis 837 405317
Vyresnysis specialistas Sigitas Žvirblys 837 405317
Vyresnysis specialistas Vidutė Žukauskienė 8315 55844
Akcizų administravimo departamento Kontrolės ir stebėsenos skyriaus III poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Poskyrio vedėjas Aida Kaminskienė 846 474484
Vyriausiasis specialistas Daiva Kajokienė 846 469235
Vyresnysis specialistas Zosė Bručkienė 846 469232
Vyresnysis specialistas Audrius Girdenis 8443 98357
Akcizų administravimo departamento Kontrolės ir stebėsenos skyriaus IV poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Vyriausiasis specialistas Kazimieras Kaziukaitis 845 501110
Vyriausiasis specialistas Dangiras Raščius 8381 40020
Vyresnysis specialistas Daivas Daraškevičius 845 501131
Finansų apskaitos departamentas
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Vidinio departamento direktorius Aušra Svirskienė 85 2687903
Finansų apskaitos departamento Finansinių operacijų ir atskaitomybės skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Danutė Valentinavičienė 845 501111
Vyriausiasis specialistas Ramutė Lileikienė 8446 62882
Vyriausiasis specialistas Ramunė Žvirzdinienė 8444 69229
Vyriausiasis specialistas Irena Slavinskienė 8315 55814
Vyriausiasis specialistas Nijolė Vaitkienė 85 2687720
Vyriausiasis specialistas Laimutė Rusevičienė 85 2687
Vyriausiasis specialistas Birutė Sniževičienė 837 465614
Vyriausiasis specialistas Birutė Akucevičienė 8343 97731
Vyriausiasis specialistas Irena Pranckaitienė 846 469316
Vyriausiasis specialistas Irena Kazlauskienė 845 501158
Vyriausiasis specialistas Jolanta Bulotienė 85 2687856
Vyriausiasis specialistas Edita Miklušienė 8315 55815
Vyriausiasis specialistas Zuzana Virketienė 8444 69229
Vyresnysis specialistas Alma Kristinienė 841 592316
Vyresnysis specialistas Ona Venskūnienė 8343 97725
Specialistas (…) Loreta Ščesnulevičienė 85 2687526
Finansų apskaitos departamento Apskaitos skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Nijolė Tumakovienė 85 2194250
Vyriausiasis specialistas Rita Navickienė 85 2687898
Vyriausiasis specialistas Jūratė Mažeikienė 85 2687919
Vyriausiasis specialistas Valentina Peldžienė 85 2687654
Vyriausiasis specialistas Lina Piščikaitė 85 2687655
Vyriausiasis specialistas Elena Rimkienė 845 501159
Vyriausiasis specialistas Dalitė Pučėtaitė 837 465615
Vyriausiasis specialistas Margarita Naudžiūnienė 841 592317
Vyriausiasis specialistas Dana Račiuvienė 8343 97736
Vyriausiasis specialistas Aldona Vaitkevičiutė 8444 69229
Vyresnysis specialistas Loreta Bosė 837 465617
Vyresnysis specialistas Gražina Alejūnienė 85 2687910
Vyresnysis specialistas Aksana Daugvilienė 8315 55815
Vyresnysis specialistas Regina Tautkienė 841 592317
Vyriausiasis specialistas (…) Tatjana Zenova 846 469216
Specialistas (…) Irina Olševskaja 85 2191750
Mokesčių apskaitos departamentas
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Vidinio departamento direktorius Židrūnas Karalius 85 2687564
Patarėjas Vikontas Matiukas 85 2687695
Mokesčių apskaitos departamento Metodologijos ir atskaitomybės skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Marytė Vaičiulionienė 85 2687945
Specialistas (…) Zita Pakšienė 85 2687572
Mokesčių apskaitos departamento Prievolių apskaitos skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Danguolė Rakauskienė 85 2687965
Vyriausiasis specialistas Virginija Tomaševičienė 85 2687980
Mokesčių apskaitos departamento Prievolių apskaitos skyriaus I poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Poskyrio vedėjas Dalia Bagotyrienė 85 2687721
Vyriausiasis specialistas Aušrinė Grigienė 85 2687758
Vyriausiasis specialistas Natalja Matulaitienė 85 2687795
Vyriausiasis specialistas Danguolė Žilinskaitė 8315 55871
Vyriausiasis specialistas Jolita Diraitienė 8315 55869
Vyriausiasis specialistas Antanina Meškelienė 85 2687734
Vyriausiasis specialistas Vanda Martinavičienė 85 2687775
Vyriausiasis specialistas Marina Berlickienė 85 2687751
Vyriausiasis specialistas Daina Deinaravičienė 85 2687759
Vyriausiasis specialistas Nijolė Andrukianec 85 2687684
Vyriausiasis specialistas Miroslava Skrokinska 85 2687736
Vyriausiasis specialistas Laimutė Anuškevičienė 85 2687718
Vyriausiasis specialistas Andrejus Jegorenkovas 85 2687732
Vyriausiasis specialistas Julija Savickienė --------------------
Vyriausiasis specialistas Alma Krividienė 8315 55869
Vyriausiasis specialistas Irena Sinkevičienė 8313 40004
Vyresnysis specialistas Viktorija Baronė --------------------
Vyresnysis specialistas Teresa Kaziučic 85 2687650
Vyresnysis specialistas Gražina Kavarskienė 8340 63212
Vyriausiasis specialistas (…) Jadvyga Kozlovskienė 85 2851579
Vyriausiasis specialistas (…) Benita Lina Karpavičiūtė 85 2687696
Mokesčių apskaitos departamento Prievolių apskaitos skyriaus II poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Poskyrio vedėjas Janina Preibienė 837 405204
Vyriausiasis specialistas Zita Gabrielaitienė 8343 97754
Vyriausiasis specialistas Vilija Brundzienė 8343 97755
Vyriausiasis specialistas Laima Radzevičienė 837 405288
Vyriausiasis specialistas Aldona Tebėraitė 837 405284
Vyriausiasis specialistas Aušra Daiva Strutienė 837 405282
Vyriausiasis specialistas Valdonė Budrienė 8428 72020
Vyriausiasis specialistas Genovaitė Drižienė 8349 33027
Vyriausiasis specialistas Irena Mockaitienė 837 405277
Vyriausiasis specialistas Irena Kubilienė 837 405275
Vyriausiasis specialistas Gileta Adomaitienė 837 405277
Vyriausiasis specialistas Rasa Zubienė 837 405285
Vyriausiasis specialistas Genovaitė Aldakauskienė 837 405281
Vyriausiasis specialistas Regina Žvirblienė 837 405283
Vyriausiasis specialistas Rita Baronienė 837 405217
Vyriausiasis specialistas Beata Bujanauskienė 837 405287
Vyriausiasis specialistas Ramutė Mašalaitienė 8343 97744
Vyresnysis specialistas Birutė Bulatovienė 837 405348
Vyresnysis specialistas Nijolė Šilkaitienė 837 405292
Vyresnysis specialistas Genovaitė Stundžienė 8349 33026
Vyresnysis specialistas Roma Kalvaitienė 837 405308
Vyresnysis specialistas Zita Puchienė 837 405280
Vyriausiasis specialistas (…) Laima Arlauskienė 837 405219
Mokesčių apskaitos departamento Prievolių apskaitos skyriaus III poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Poskyrio vedėjas Marytė Ruginytė 846 469326
Vyriausiasis specialistas Regina Noreikienė 846 469325
Vyriausiasis specialistas Ginta Bražienė 8444 69232
Vyriausiasis specialistas Jolanta Šateikienė 846 469308
Vyriausiasis specialistas Jeronima Navagrockienė 846 469223
Vyresnysis specialistas Rūta Piepalienė 846 469230
Vyresnysis specialistas Laima Genčiuvienė 846 469309
Vyresnysis specialistas Dalia Jonutienė 846 469306
Vyresnysis specialistas Angelė Janavičienė 8443 98335
Vyresnysis specialistas Vida Skrodlienė 8446 62892
Vyresnysis specialistas Elena Drakšienė 8448 74175
Vyriausiasis specialistas (…) Daina Uldukienė 846 469296
Mokesčių apskaitos departamento Prievolių apskaitos skyriaus IV poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Poskyrio vedėjas Aldona Žukauskienė 845 501150
Vyriausiasis specialistas Vilma Orlienė 845 501150
Vyriausiasis specialistas Irena Kiškytė 8389 63410
Vyriausiasis specialistas Bronislava Mackevičienė 841 592325
Vyriausiasis specialistas Ilona Ruokienė 841 592323
Vyriausiasis specialistas Reda Urbonienė 8389 63709
Vyriausiasis specialistas Elena Žukauskienė 845 501154
Vyriausiasis specialistas Rita Nebilevičienė 845 501155
Vyriausiasis specialistas Rasa Brazdžiūnienė 845 501195
Vyriausiasis specialistas Dalia Kuizinienė 845 501152
Vyresnysis specialistas Audronė Masiulienė 845 501190
Vyresnysis specialistas Irena Gudlevičienė 841 592321
Vyresnysis specialistas Dalia Čerkauskienė 845 501152
Vyresnysis specialistas Rima Petrikauskienė 841 592321
Vyresnysis specialistas Edita Markovienė 845 501144
Vyresnysis specialistas Svetlana Nemeikšienė 841 592322
Vyresnysis specialistas Nijolė Gutautaitė 841 592325
Vyriausiasis specialistas (…) Daiva Žibikienė 845 501155
Vyriausiasis Specialistas (…) Margarita Paulauskienė 845 501195
Mokesčių apskaitos departamento Įmokų tvarkymo skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Vidmantas Žigas 85 2194267
Vyriausiasis specialistas Roma Veikšrienė 85 2697675
Specialistas (…) Vygintė Margarita Balbierienė 85 2687512
Specialistas (…) Irena Anankaitė-Untulienė 85 2194273
Specialistas (…) Marija Trainienė 85 2687914
Specialistas (…) Rugilė Auruškevičienė 85 2687933
Specialistas (…) Vilma Šablinskienė 85 2687731
Specialistas (…) Audronė Lingienė 85 2687994
Specialistas (…) Agnė Jakučionienė 85 2687773
Mokesčių informacijos departamento Konsultavimo organizavimo ir analizės skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Kristina Čelkė 85 2668221
Vyriausiasis specialistas Snaiguolė Slepionkienė 85 2668 204
Vyriausiasis specialistas Rasa Labrencienė 85 2687805
Vyriausiasis specialistas Pelagija Murnikova 85 2194264
Vyriausiasis specialistas Jurij Gagarin 85 2668207
Vyriausiasis specialistas Asta Nakutavičė 85 2668230
Specialistas (…) Eglė Bernadišiūtė 85 2668205
Specialistas (…) Asta Rusevičienė 85 2742693
Mokesčių informacijos departamento Konsultavimo telefonu skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Vaida Bičkienė 85 2687587
Vyriausiasis specialistas Daiva Motiejūnienė 85 2687515
Vyriausiasis specialistas Tatjana Erdman 85 2668205
Vyriausiasis specialistas Ingrida Ališauskienė 85 2191753
Vyriausiasis specialistas Danutė Laurinavičienė 85 2687538
Vyriausiasis specialistas Dalė Būdvytienė 85 2687539
Vyriausiasis specialistas Margarita Gansiniauskienė 85 2194299
Vyriausiasis specialistas Jolanta Poškevičienė 85 2687539
Specialistas (…) Jurgita Staniulienė ----
Specialistas (…) Rasa Dausinienė ----
Specialistas (…) Ieva Šinkevičienė 85 2687534
Specialistas (…) Judita Jurcevičiūtė ------------
Specialistas (…) Julanta Zubko 85 2687539
Specialistas (…) Božena Sulimovė 85 2687539
Specialistas (…) Loreta Danytė 85 2687539
Specialistas (…) Inga Grabskytė 85 2687539
Specialistas (…) Renata Baronienė 85 2687539
Specialistas (…) Erika Dambrauskienė ----
Specialistas (…) Renata Umbražūnienė ----
Specialistas (…) Živilė Kaškonaitė-Mockevičienė 85 2687539
Specialistas (…) Jurgita Vaščilienė 8313 59168
Specialistas (…) Gita Bagdanavičė 8313 59168
Specialistas (…) Giedrė Mineikienė 8313 59186
Specialistas (…) Janina Stasiulionienė 8313 59186
Specialistas (…) Jurgita Varnienė 8313 59189
Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir konsultavimo skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjo pavaduotojas Aušra Davidavičienė 85 2191758
Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir konsultavimo skyriaus I poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Poskyrio vedėjas Nijolė Skurkienė 85 2742651
Vyriausiasis specialistas Danutė Montvydaitė 846 469218
Vyriausiasis specialistas Gražina Mikalauskienė 8460 34606
Vyriausiasis specialistas Alvida Grakauskaitė 845 501199
Vyriausiasis specialistas Erika Skaržinskienė 8343 97739
Vyriausiasis specialistas Vilija Šyvokienė 8315 55807
Vyriausiasis specialistas Vilija Barštienė 8443 98337
Vyriausiasis specialistas Vida Kuckailienė 837 405215
Vyriausiasis specialistas Genė Jucevičienė 85 2742998
Vyriausiasis specialistas Kristina Laurinavičienė 837 405337
Vyriausiasis specialistas Lina Šipkauskienė 837405261
Vyriausiasis specialistas Giedrė Nemickienė 85 2742994
Vyriausiasis specialistas Vida Mažulienė 85 2742638
Vyriausiasis specialistas Elena Baublienė 837 405335
Vyriausiasis specialistas Vladas Urbonas 8440 70110
Vyriausiasis specialistas Vilma Masiulytė 8389 63696
Vyriausiasis specialistas Virginija Latvienė 8383 40009
Vyresnysis specialistas Virginija Rimgailienė 8445 74126
Vyresnysis specialistas Vitalija Slučinskaitė 845 501176
Vyresnysis specialistas Laima Strakšienė 8425 48012
Vyresnysis specialistas Danutė Leliūnienė 8460 34013
Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir konsultavimo skyriaus II poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Vyriausiasis specialistas Rasa Bitvinskienė 8381 40017
Vyriausiasis specialistas Nijolė Račiūnienė 85 2742656
Vyriausiasis specialistas Audronė Černiauskienė 85 2742664
Vyriausiasis specialistas Violeta Macevičienė 845 501176
Vyriausiasis specialistas Renalda Itomlenskienė 837 405209
Vyresnysis specialistas Aušrelė Draugelienė 8343 97759
Vyresnysis specialistas Danutė Mažonienė 8460 34005
Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir konsultavimo skyriaus III poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Vyriausiasis specialistas Daiva Černiauskienė 85 2742539
Vyriausiasis specialistas Rima Ramanauskienė 845 501112
Vyriausiasis specialistas Irina Kluga 85 2742499
Vyriausiasis specialistas Alvyra Baltuškienė 85 2742682
Vyriausiasis specialistas Daiva Pučkorienė 844 447102
Vyriausiasis specialistas Viktorija Černiauskienė 837 405273
Vyriausiasis specialistas Vaidevutė Kaušpėdienė 845 501792
Vyriausiasis specialistas Danguolė Jegelevičienė 8315 55808
Vyresnysis specialistas Zita Gricienė 845 501129
Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir konsultavimo skyriaus IV poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Vedėjas (vadovas, viršininkas) (…) Darius Buta 85 2687513
Specialistas (…) Rūta Asadauskaitė 85 2687927
Nepriemokų administravimo departamentas
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Vidinio departamento direktorius Irina Gavrilova 85 2687803
Specialistas (…) Gražina Samsonaitė 85 2194296
Nepriemokų administravimo departamento Bankroto ir restruktūrizavimo skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Jonas Čebelis 85 2687982
Vyriausiasis specialistas Ona Baranauskienė 8 315 55822
Vyriausiasis specialistas Lilija Gustainytė 8 46 469282
Vyriausiasis specialistas Laimutė Sušinskienė 8 41 592340
Vyriausiasis specialistas Kristina Švelnienė (8 5) 2194 242
Vyriausiasis specialistas Iveta Baugirdė 8 (5) 2687521
Vyriausiasis specialistas Inga Gulevičienė 8 37 405290
Vyriausiasis specialistas Aleksandra Bronicka ----------------
Vyriausiasis specialistas Tatjana Bartoš 841 592419
Vyriausiasis specialistas Osvaldas Čemertinas 846 469212
Vyriausiasis specialistas Vilma Pukšmienė ------------------
Vyriausiasis specialistas Algirdas Paulauskas 85 2687763
Vyriausiasis specialistas Antanas Steponavičius 837 405207
Vyriausiasis specialistas Sabina Gražinienė 846 469297
Vyriausiasis specialistas Aleksejus Bugajus 837 465652
Vyriausiasis specialistas Agnė Matuzevičienė 845 501147
Vyriausiasis Specialistas (…) Dovilė Goftienė ----------------
Nepriemokų administravimo departamento Mokestinių paskolų sutarčių administravimo skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Ilma Šaltienė 85 2191759
Vyriausiasis specialistas Adrijana Rudytė 8446 62899
Vyriausiasis specialistas Alvydas Rimša 8343 97742
Vyriausiasis specialistas Audronė Kepalaitė 845 501157
Vyriausiasis specialistas Jolanta Vitkauskienė 8389 40008
Vyriausiasis specialistas Svajūnė Ilgevičienė 85 2687644
Vyriausiasis specialistas Janina Miknevičienė 85 2687766
Vyriausiasis specialistas Romualda Venckuvienė 841 592347
Vyriausiasis specialistas Violeta Kulbokienė 85 2687779
Vyresnysis specialistas Albina Sprindžiūnienė 846 469241
Nepriemokų administravimo departamento Valstybei perduotino turto skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Lina Vaičiulytė 85 2687642
Vyriausiasis specialistas Steponas Olkštinas 8446 62891
Vyriausiasis specialistas Regina Mačernytė 845 501189
Vyriausiasis specialistas Egidijus Sinkevičius 85 2687738
Vyriausiasis specialistas Alfonsas Rutkauskas 845 501189
Vyriausiasis specialistas Rasa Markovienė 85 2687745
Vyriausiasis specialistas Vidmantas Vyšniauskas 845 501189
Vyriausiasis specialistas Ilona Vaitukaitienė 8343 97779
Vyriausiasis specialistas Donata Saulytė-Grockienė ----------------
Vyresnysis specialistas Rituonė Eidžiulytė 8389 63970
Vyresnysis specialistas Dovilė Monkevičienė 837 405227
Vyresnysis specialistas Raimundas Montvilas 837 405269
Vyresnysis specialistas Vita Voltvikienė 846 469260
Vyresnysis specialistas Aistė Matusevičienė
Vyresnysis specialistas Birutė Rimšienė -------------------
Vyresnysis specialistas Artūras Anusevičius 85 2687728
Vyresnysis specialistas Gintautas Čerkesas 85 2687668
Nepriemokų administravimo departamento Nepriemokų išieškojimo organizavimo skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Gražina Ivaškevičienė 85 2194283
Vyriausiasis specialistas Jūratė Navickienė 85 2194256
Vyriausiasis specialistas Janė Kadžiulienė 85 2687834
Specialistas (…) Daiva Aužbikavičienė 85 2687781
Nepriemokų administravimo departamento Nepriemokų išieškojimo organizavimo skyriaus I poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Poskyrio vedėjas Ona Montvilaitė 85 2687638
Vyriausiasis specialistas Rasa Poliakienė 85 2668237
Vyriausiasis specialistas Janė Juozapavičienė 85 2852264
Vyriausiasis specialistas Ligita Lietuvninkienė 85 2687625
Vyriausiasis specialistas Valentina Rakevičienė 85 2687646
Vyriausiasis specialistas Irena Sankaitienė 8315 55825
Vyriausiasis specialistas Felicija Kavaliauskienė 85 2687768
Vyriausiasis specialistas Vaidotas Lukoševičius 8315 55823
Vyriausiasis specialistas Danuta Petrilovskienė 8380 34649
Vyriausiasis specialistas Irena Jurevičienė 85 2687645
Vyriausiasis specialistas Milda Ramanauskienė 85 2687649
Vyriausiasis specialistas Vitas Mazėtis 8313 40018
Vyriausiasis specialistas Kristina Andreikevičienė --------------------
Vyriausiasis specialistas Dalia Adomaitienė 85 2851574
Vyresnysis specialistas Jūratė Linutė Mlečkienė 85 2851574
Vyresnysis specialistas Gemutė Michailovienė 85 2687737
Vyresnysis specialistas Irena Talutienė 8340 63209
Nepriemokų administravimo departamento Nepriemokų išieškojimo organizavimo skyriaus II poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Vyriausiasis specialistas Nijolė Balnienė 8346 55020
Vyriausiasis specialistas Romualdas Četrauskas 837405343
Vyriausiasis specialistas Rūta Lelešienė 837 405216
Vyriausiasis specialistas Tatjana Barvainienė 837 405327
Vyriausiasis specialistas Violeta Kuodienė 837 405236
Vyriausiasis specialistas Violeta Liutkienė 837 405276
Vyriausiasis specialistas Daiva Asakavičienė 837 405344
Vyriausiasis specialistas Genius Lukošius 837 405342
Vyriausiasis specialistas Klemensas Šaulys 8428 72016
Vyresnysis specialistas Ramutė Bieliauskienė 8319 62104
Vyresnysis specialistas Antanas Gabalis 837 405291
Vyresnysis specialistas Rima Barčinskienė 837 405205
Vyresnysis specialistas Nijolė Andziulaitienė 837 405259
Vyresnysis specialistas Marijona Širvelienė 8349 33028
Vyresnysis specialistas Nijolė Liutkevičienė 837 405257
Specialistas (…) Nomeda Gaišun 837405220
Specialistas (…) Algis Bagdonas 837405349
Nepriemokų administravimo departamento Nepriemokų išieškojimo organizavimo skyriaus III poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Poskyrio vedėjas Jolita Vaičiūnaitė 845 501192
Vyriausiasis specialistas Irena Pinkevičienė 8389 63707
Vyriausiasis specialistas Laura Šašienė 845 501147
Vyresnysis specialistas Marija Žebrienė 845 501156
Vyresnysis specialistas Salomėja Lazdauskienė 845 501775
Vyresnysis specialistas Zita Grubinskienė 845 501156
Specialistas Rūta Kairienė 8386 50718
Vyresnysis specialistas Nijolė Narkevičienė 8458 21326
Vyresnysis specialistas Birutė Ajutienė 8451 33022
Nepriemokų administravimo departamento Nepriemokų išieškojimo organizavimo skyriaus IV poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Poskyrio vedėjas Gintaras Borusas 841 592305
Vyriausiasis specialistas Aldona Rutkauskienė 841 592343
Vyriausiasis specialistas Ofelija Tvaskūnaitė 841 592342
Vyriausiasis specialistas Egilija Balčienė 8448 71932
Vyresnysis specialistas Snieguolė Žilevičienė 841 592341
Vyresnysis specialistas Laima Grigaliūnienė 8422 55008
Nepriemokų administravimo departamento Nepriemokų išieškojimo organizavimo skyriaus V poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Vyriausiasis specialistas Violeta Andrijauskienė 8343 97762
Vyresnysis specialistas Laima Mosteikienė 8446 62891
Vyresnysis specialistas Jadvyga Andriekutė 846 469310
Vyresnysis specialistas Zina Budrienė 846 469245
Vyresnysis specialistas Danguolė Žižienė 8343 97779
Vyresnysis specialistas Danutė Dyburienė 846 469256
Vyresnysis specialistas Virginija Remeikienė 846 469288
Atrankos ir paramos auditui departamentas
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Vidinio departamento direktorius Valdas Buginskis 85 2194288
Departamento direktoriaus pavaduotojas Rūta Giedrienė 85 2687848
Departamento direktoriaus pavaduotojas Tomas Sudintas 85 2687558
Atrankos ir paramos auditui departamento I skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Džilda Jankauskienė 85 2194291
Skyriaus vedėjo pavaduotojas Ina Vinslovienė 85 2687536
Vyriausiasis specialistas Andrius Taulavičius 85 2687588
Atrankos ir paramos auditui departamento II skyriaus Analizės poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Poskyrio vedėjas Aušrelė Dulkienė 85 2742971
Vyresnysis specialistas Tomas Juodeikis 85 2742587
Atrankos ir paramos auditui departamento II skyriaus Atrankos poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Poskyrio vedėjas Kostancija Būdžiuvienė 85 2742970
Vyriausiasis specialistas Elena Tatarūnienė 85 2742953
Vyriausiasis specialistas Žaneta Kraujalytė 85 2742962
Vyriausiasis specialistas Danguolė Umbrasaitė 85 2742981
Vyriausiasis specialistas Jelena Mūžienė 85 2742959
Vyriausiasis specialistas Lijana Šiaudkulienė 85 2742965
Vyriausiasis specialistas Birutė Danilovienė 85 2742985
Vyriausiasis specialistas Ona Nargėlienė 85 2742966
Vyresnysis specialistas Violeta Semionovienė 85 2742961
Atrankos ir paramos auditui departamento III skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Reda Marija Krištapavičienė 837 466843
Atrankos ir paramos auditui departamento III skyriaus Analizės poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Poskyrio vedėjas Dalia Davidsonienė 837 466847
Vyriausiasis specialistas Marytė Matusevičienė 8315 55855
Vyriausiasis specialistas Jūratė Rafanavičienė 8315 55819
Vyriausiasis specialistas Regina Zinevičiūtė 837 466846
Vyriausiasis specialistas Vida Orintienė 837 466850
Vyriausiasis specialistas Eugenija Joneliūnienė 837 466845
Vyriausiasis specialistas Edita Venclavičienė 837 466829
Atrankos ir paramos auditui departamento III skyriaus Atrankos poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Poskyrio vedėjas Ramūnas Mackevičius 837 466855
Vyriausiasis specialistas Raimonda Žekevičienė 837 466852
Vyriausiasis specialistas Edita Simanavičiūtė 837 466857
Vyriausiasis specialistas Danutė Kaminskaitė 8315 56831
Atrankos ir paramos auditui departamento IV skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Regina Augutienė 846 474474
Atrankos ir paramos auditui departamento IV skyriaus Analizės poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Poskyrio vedėjas Edita Štrimaitienė 846 474474
Vyriausiasis specialistas Vida Čiarienė 8446 72306
Vyriausiasis specialistas Rimantas Tijūnaitis 8444 69288
Vyriausiasis specialistas Gintaras Čiobys 8443 98354
Vyresnysis specialistas Elzbieta Geštautienė 8446 72306
Atrankos ir paramos auditui departamento IV skyriaus Atrankos poskyris
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Poskyrio vedėjas Laima Kondrotienė 846 474495
Vyriausiasis specialistas Irena Zibartienė 846 474540
Vyriausiasis specialistas Nijolė Česnauskienė 8443 98367
Vyriausiasis specialistas Inga Siderienė 846 474499
Vyriausiasis specialistas Lina Budreckienė 8443 98369
Vyriausiasis specialistas Rasa Vabolienė 8444 69288
Vyriausiasis specialistas Edita Dvarionienė 846 474535
Vyresnysis specialistas Rita Valaitė 846 474424
Vyresnysis specialistas Rimutė Viršilienė 8443 98354
Vyresnysis specialistas Andra Lukošiūnienė 846 474497
Atrankos ir paramos auditui departamento V skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Elytė Bagdonaitė 8415 92374
Vyriausiasis specialistas Aušra Bankauskienė 8415 92393
Vyriausiasis specialistas Jolita Viršilaitė-Kumar 8415 92372
Vyriausiasis specialistas Jovita Šarnauskienė 8415 92370
Vyriausiasis specialistas Gytis Bendžius 8415 92370
Vyriausiasis specialistas Sofija Alsienė 8415 92373
Vyriausiasis specialistas Odeta Grinienė 8415 92372
Vyriausiasis specialistas Gražina Tamašauskienė 8415 92370
Atrankos ir paramos auditui departamento VI skyrius
Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr.
Skyriaus vedėjas Sandra Pečiulienė 845 501174
Vyriausiasis specialistas Rima Beržienė 845 501187
Vyriausiasis specialistas Romualdas Andrikis 845 501188
Vyriausiasis specialistas Zita Restenienė 8389 63976
Vyriausiasis specialistas Dalia Abraškevičienė 845 501197
Vyriausiasis specialistas Inga Godliauskienė 845 501197
Vyriausiasis specialistas Nijolė Žukauskaitė 845 501196
Vyriausiasis specialistas Žydrūnė Černovienė 8389 63974
Atgal
 


  PASLAUGOS
Statuso atkūrimas ir pareigų siūlymas
Prašymai
Administracinės paslaugos

 

 

 
 
 

       ES PARAMOS PROJEKTAI
 
Iš viso apsilankė 21111569
Šiandien apsilankė 2462
Dabar naršo 204