STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
Vadovas
Struktūra
Kontaktai
Gyventojų priėmimas
Komisijos ir darbo grupės
Departamento viešoji įstaiga
TEISINĖ INFORMACIJA
Teisės aktai
Valstybės tarnybos įstatymas su komentarais
Rekomendacijos
Teisės aktų projektai
Tyrimai ir analizės
Teisės aktų pažeidimai
Teisinio reguliavimo stebėsena
VEIKLA
Nuostatai
Vidaus tvarkos taisyklės
Planavimo dokumentai
Veiklos sritys
Ūkio subjektų priežiūra
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priežiūra
Darbo užmokestis
Viešieji pirkimai
Vykdomi projektai
Konferencijos ir seminarai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Vadovų darbotvarkės
Paskatinimai ir apdovanojimai
Ataskaitos
PASLAUGOS
NUORODOS
KONTAKTAI ŽINIASKLAIDAI
TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI
 
Iš viso apsilankė 22880777
Šiandien apsilankė 5232
Dabar naršo 170
 
   
Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 patvirtintos Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą ir taikomos, kai asmuo priimamas:

 • į valstybės tarnautojo pareigas konkurso būdu;
 • į pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo pareigas;
 • taip pat valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui atveju.

Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimas tikrinamas Valstybės tarnybos departamente ir akredituotuose kalbų centruose arba kitose įstaigose, turinčiose teisę naudoti Taisyklių prieduose nustatytus tarptautinius užsienio kalbų egzaminus ir/ar tarptautinius užsienio kalbų lygio nustatymo testus.

Anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų mokėjimo patikrinimai Valstybės tarnybos departamente ir akredituotuose centruose yra lygiaverčiai. 

Anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimo tikrinimas Valstybės tarnybos departamente

Užsienio kalbų mokėjimą Valstybės tarnybos departamente galės tikrintis asmenys:

 • kurie yra pateikę prašymą dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje ir iš konkursą ar atranką organizuojančios valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos yra gavę atsakymą, kad atitinka Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatytus bendruosius ir pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus;
 • kurie turi teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;
 • kurie yra buvę valstybės tarnautojai, kuriems Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka siūlomos valstybės tarnautojo pareigos.

Valstybės tarnybos departamento užsienio kalbų testai yra NEMOKAMI. 

Valstybės tarnybos departamento užsienio kalbų testai susideda iš dviejų dalių: užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo testo (testo raštu) ir kalbėjimo gebėjimų patikrinimo (patikrinimo žodžiu). Asmenys, norintys pasitikrinti užsienio kalbos (-ų) mokėjimą Valstybės tarnybos departamente, turi į testą raštu ir patikrinimą žodžiu registruotis atskirai. Registracija vykdoma bendra tvarka kaip ir į kitus Valstybės tarnybos departamento organizuojamus testus ar patikrinimus. Kaip tai padaryti, galite pažiūrėti vaizdo pamokoje arba perskaityti Atrankos modulio savitarnos instrukcijoje.

Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo Valstybės tarnybos departamente tvarka

Užsienio kalbų testų raštu tvarkaraštis 

Anglų kalbos 

Vokiečių kalbos 

Prancūzų kalbos 

 

Anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimo tikrinimas akredituotuose kalbų centruose

Akredituoti centrai, turintys teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimą
 
Įstaigos pavadinimas Kalba (-os)  Miestas(-ai),
kuriame (-uose) galima pasitikrinti užsienio kalbų mokėjimą
Interneto svetainė, kurioje galima rasti daugiau informacijos apie egzaminus ir testus, jų laikymo datas ir laikus, trukmę, kainas ir kontaktus registracijai
VšĮ „Soros International House“ anglų Vilnius

 www.sih.lt

UAB „INDUSTRY SERVICE CENTER“ anglų Vilnius, Kaunas   www.isc.lt
UAB „Kalba.Lt“ anglų Vilnius,Kaunas,Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė

 www.kalba.lt

VšĮ „American English School“ anglų Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Alytus, Utena, Kėdainiai, Kupiškis, Pasvalys  www.ames.lt
Britų taryba anglų Vilnius  www.britishcouncil.org
Prancūzų institutas Lietuvoje prancūzų Vilnius  www.prancuzuinstitutas.lt
VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“ anglų Vilnius, Kaunas  www.ukmc.lt
VšĮ „Valstybės institucijų kalbų centras“ vokiečių, anglų Vilnius http://vikc.lt
VšĮ „Studijų užsienyje informacijos centras“ anglų Vilnius

 www.studinfo.lt

UAB „House of English“ anglų Vilnius   www.english.lt
VšĮ “Arvydo švietimo ir mokymo centras”  anglų  Vilnius http://ziniugausa.lt/mokymai/testavimas-ir-egzaminai/pretendentu-i-valstybes-tarnautojus-testavimas/
 Lietuvos ir Vokietijos UAB „SIGMIKA“ anglų Klaipėda    www.goglobal.lt 
 Kauno technologijos universiteto Užsienio kalbų centras anglų Kaunas    http://ktu.edu/lt/socialiniu-humanitariniu-mokslu-ir-menu-fakultetas/uzsienio-kalbu-centras
UAB „Amber Language Centre"  anglų Klaipėda    www.kalbupasaulis.com
Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas anglų, prancūzų Kaunas     http://uki.vdu.lt
Radviliškio raj. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius anglų Radviliškis http://www.ugdcentras.lt/uzsienio-kalbu-lygio-testavimas
Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla anglų Kaišiadorys www.jaunimo.kaisiadorys.lm.lt
R. Vosylienės kalbų mokymo centras anglų Marijampolė www.kalbucentras.eu
 iCAN mokymo centras  anglų  Kaunas www.ican.lt
School of British English anglų Vilnius http://sbemokykla.lt/

 

Jei įstaigos, turinčios teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimą, išduotame pažymėjime nenurodytas užsienio kalbos lygis, reikia kreiptis į šį pažymėjimą išdavusią įstaigą dėl pažymos su nustatytu lygiu išdavimo.

 
Akredituoto centro pažymoje (pavyzdinė pažymos forma) apie užsienio kalbos mokėjimo lygį turi būti nurodyta:

 • asmens, laikiusio tarptautinį užsienio kalbos egzaminą ar tarptautinį užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo testą, vardas ir pavardė;
 • laikyto egzamino ir/ar testo pavadinimas;
 • užsienio kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 • akreditacijos centro pavadinimas ir rekvizitai;
 • pažymą išdavusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas;
 • akredituoto centro antspaudas;
 • pažymos išdavimo data ir vieta.

! Įstaigos, norinčios įtraukti naujus testus/egzaminus į Taisyklių priedus, turi kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją.

 
! Įstaigos, turinčios teisę naudoti Taisyklių prieduose nurodytus testus/egzaminus, ir norinčios būti įtrauktos į Akredituotų centrų sąrašą,  turi kreiptis į  Valstybės tarnybos departamentą.
 

Egzaminų rezultatų prilyginimas kalbinės kompetencijos lygiams pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (BEKM)

IELTS egzamino įvertinimų prilyginimas BEKM: 

InternationalEnglish LanguageTesting System (IELTS)

Lygis pagal BEKM

4.0

A2 

4.5-5.0

B1

5.5-6.5

B2

7.0-8.0

C1

8.5-9.0

C2

Informacija pagrįsta Britų tarybos raštu ir oficialioje IELTS svetainėje pateikiamais duomenimis.

TOFEL egzamino įvertinimų prilyginimas BEKM


Kitų užsienio kalbų mokėjimo tikrinimas
 
Kitų užsienio kalbų mokėjimas tikrinamas įstaigoje, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka asmuo priimamas į valstybės tarnautojo pareigas. Kitų užsienio kalbų mokėjimas turės būti patikrintas:

 • iki konkurso įstaigoje pradžios, jeigu asmuo priimamas į valstybės tarnautojo pareigas konkurso būdu;
 • jeigu asmuo priimamas į pareigas pagal Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2 ar 3 dalis (valstybės tarnautojo statuso atkūrimas), arba 43 straipsnio 2 dalį (pareigų siūlymas, atleistiems dėl pareigybės panaikinimo, buvusiems pakaitiniams valstybės tarnautojams, ir atleistiems šalių susitarimu), kitos užsienio kalbos mokėjimas patikrinamas iki pokalbio įstaigoje, kurioje asmuo priimamas į valstybės tarnautojo pareigas, pradžios.
 
Užsienio kalbų mokėjimo įskaitymo išimtys 

C1 užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas šiems pretendentams į valstybės tarnautojo pareigas:

 • turintiems pareigybės aprašyme nustatytos užsienio kalbos (-ų) aukštąjį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą;
 • įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų pareigybės, į kurią pretenduojama, aprašyme nustatyta užsienio kalba.


Daugiau išimčių žiūrėkite Taisyklėse.PASKYROS KŪRIMAS             PRAŠYMO TEIKIMAS              BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ TIKRINIMAS                  DUK

VADOVAVIMO GEBĖJIMŲ TIKRINIMAS               UŽSIENIO KALBŲ TIKRINIMAS           KONKURSAS ĮSTAIGOJE 


 


Atgal Paskutinį kartą atnaujinta:  2016-04-01 13:27:08