PERSONALO ADMINISTRAVIMAS
Tarnybiniai pasai
Valstybės tarnautojų pažymėjimai
KOMPETENCIJŲ VADYBA
Pareigybės aprašymo rengimas
Pareigybių poreikio įvertinimo metodika
KARJEROS PLANAVIMAS
Tarnybinės veiklos vertinimas
Deleguoti nacionaliniai ekspertai
INFORMACINĖS SISTEMOS
Valstybės tarnautojų registras
Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema
REKOMENDACIJOS
APKLAUSOS
 
Iš viso apsilankė 22889388
Šiandien apsilankė 13841
Dabar naršo 65
 
   
Pradžia > INFORMACINĖS SISTEMOS > Valstybės tarnautojų registras
Valstybės tarnautojų registras - VATARAS

Valstybės tarnautojų registras yra valstybės registras.

Registro objektai:

  • pareigybės, nurodytos Valstybės tarnybos įstatymo 50 straipsnyje; 
  • asmenys, nurodyti Valstybės tarnybos įstatymo 50 straipsnyje.

Registro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas) nustatytus Registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti Registro duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Registro objektus registruoja ir atsako už pateiktų duomenų teisingumą registro tvarkymo įstaigos. Tai atstovaujamosios, valstybės vadovo, vykdomosios, teisminės valdžios institucijos, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, auditą, kontrolę (priežiūrą) atliekančios institucijos ir įstaigos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir kurioms įstatymai suteikia viešojo administravimo įgaliojimus (2014 m. liepos 1 d. buvo 617 registro tvarkymo įstaigų).

Registro duomenys teikiami juridiniams ir fiziniams asmenims, turintiems įstatymų nustatytą teisę gauti Registro duomenis, pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis, arba pagal Registro duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju), kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis; asmenims, kurių duomenys saugomi Registre, pateikusiems rašytinį prašymą, – jų duomenis.

Valstybės tarnautojų registro informacinė sistema (trumpasis vardas - VATARAS) veikia naudojantis interneto technologija. Visi sistemos naudotojai savo darbo vietose naudoja tik interneto naršyklę, o sistemos duomenų apdorojimo procesai vyksta centriniame serveryje.

_____________________________________

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. 44 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 "Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į valstybės tarnautojų registrą ir valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" 

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. 27V-76 "Dėl valstybės tarnautojų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo"
_____________________________________

Informacija įstaigos duomenų tvarkytojui

Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, turintis teisę registre susipažinti su įstaigos duomenimis ir jais naudotis privalo užpildyti pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį. 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TVARKYTOJO PASIŽADĖJIMO SAUGOTI ASMENS DUOMENŲ PASLAPTĮ FORMA 

Registro tvarkytojas Valstybės tarnybos departamentui turi pateikti šio pasižadėjimo originalą kartu su lydraščiu, kuriame nurodytų, kuriuos registro objektus registruos ar galės susipažinti naujai paskirtas duomenų tvarkytojas.

_____________________________________

Tipinė Valstybės tarnautojų registro duomenų teikimo sutartis 


Atgal Paskutinį kartą atnaujinta:  2014-09-29 16:45:36