APIE VALSTYBĖS TARNYBĄ
Valstybės tarnyba skaičiais
Konstitucinis teismas apie valstybės tarnybą
SKAITYKLA
Valstybės tarnybos aktualijos
Publikacijos
Tyrimai
Žiniasklaida apie mus
KONKURSAI Į VALSTYBĖS TARNYBĄ
Konkurso organizavimas
Konkursų archyvas
Konkursų rezultatai
Konkursų paieška
Atšaukti konkursai
SKELBIMAI DĖL PAKAITINIŲ ATRANKOS
Pakaitinių atrankos archyvas
Pakaitinių atrankos paieška
KITI DARBO SKELBIMAI
SKAIČIAI
 
Iš viso apsilankė 13011889
Šiandien apsilankė 2025
Dabar naršo 91
 
   
PRIĖMIMAS

Valstybės tarnybos departamento specialistų patarimai yra parengti vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo ir Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Konkursų aprašas).

Nuo 2013-06-01 įtvirtinama iš dalies centralizuota valstybės tarnautojų atranka, kuri susideda iš 2 etapų:
 
I CENTRALIZUOTAS ETAPAS – Valstybės tarnybos departamente bendrųjų gebėjimų testas ir vadovavimo gebėjimo vertinimas interviu metu pretendentams, pretenduojantiems į vadovaujančias pareigas:
 
1. Bendrųjų gebėjimų testavimas

Bendrųjų gebėjimų testavimas pradedamas vykdyti Vilniuje, Valstybės tarnybos departamente. Asmuo bendrųjų gebėjimų testo sprendimui ir(ar) vadovavimo gebėjimų vertinimui registruojasi per internetinę svetainę www.testavimas.vtd.lt, per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt, Valstybės tarnybos departamento internetinę svetainę www.vtd.lt (skiltyje „Atranka į valstybės tarnybą/Prašymų pateikimas konkursui arba Skelbimai bendrųjų gebėjimų testavimui).
 
Bendrųjų gebėjimų tikrinimui naudojamas Valstybės tarnybos departamento  užsakymu specialiai valstybės tarnautojų atrankai sukurtas testas, kurį sudaro klausimai, skirti patikrinti bendruosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir bendrąsias teisines žinias.
 
Bendrųjų gebėjimų testą sudaro dvi dalys. Pirmoji bendrųjų gebėjimų testo dalis sudaryta iš klausimų, skirtų bendriesiems mąstymo gebėjimams patikrinti, antroji – bendrosioms kompetencijoms bei teisės aktų, nurodytų Konkursų aprašo 1 priede, žinioms patikrinti. Bendrųjų gebėjimų testas pradedamas spręsti nuo pirmosios bendrųjų gebėjimų testo dalies. Teisingai atsakius į ne mažiau kaip 50 procentų pirmosios bendrųjų gebėjimų testo dalies klausimų, suteikiama teisė spręsti antrąją bendrųjų gebėjimų testo dalį. Bendrųjų gebėjimų testą išlaikiusiais pripažįstami asmenys, antrojoje bendrųjų gebėjimų testo dalyje teisingai atsakę į ne mažiau kaip 50 procentų klausimų.

Bendrųjų gebėjimų įvertinimas galioja 36 mėn., t.y. asmenys per šį laikotarpį gali dalyvauti konkursuose į valstybės tarnautojo pareigas, o bendrųjų gebėjimų vertinimo perlaikymas neišlaikius bendrųjų gebėjimų testo 2 kartus galimas po 6 mėn.

2. Vadovavimo gebėjimų vertinimas

Vadovavimo gebėjimų vertinimas vykdomas tik Vilniuje.
 
Vadovavimo gebėjimus turi teisę tikrintis asmenys, pretenduojantys į vadovo lygmens ar aukščiausiojo lygmens vadovo pareigas atrankoje, kuriems leidžiama dalyvauti konkurse (atitinka specialiuosius reikalavimus) bei išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.
 
Pretendentai, siekiantys užimti įstaigos vadovo, jo pavaduotojo, ministerijos, teismo ar prokuratūros kanclerio, administracijos ar sekretoriato vadovo ar jo pavaduotojo pareigas, turi turėti vadovavimo gebėjimų, reikalingų įstaigos strateginiams sprendimams priimti ir užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą, o pretendentai, siekiantys užimti įstaigos struktūrinio padalinio vadovo, jo pavaduotojo ar kitas valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų, pareigas, turi turėti vadovavimo gebėjimų, reikalingų koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių asmenų darbą, deleguojant jiems užduotis ir užtikrinant jų įvykdymą.
 
Vadovavimo gebėjimai vertinami interviu metu Valstybės tarnybos departamento  atrankos specialistų/psichologų.
 
Pretendentų vadovavimo gebėjimai vertinami  0, 1 ir 2 balais. Pretendentas, kurio vadovavimo gebėjimai įvertinti 1 ar 2 balais, turi teisę dalyvauti konkurse įstaigoje vadovaujamosioms valstybės tarnautojo pareigoms užimti.

Vadovavimo gebėjimų įvertinimas galioja 36 mėn., o vadovavimo gebėjimų vertinimo perlaikymas galimas po 6 mėn.

II DECENTRALIZUOTAS ETAPAS – Konkursas įstaigoje  (pokalbis ir(ar) praktinė užduotis). Konkurse gali dalyvauti tik praėję I centralizuotą etapą, t.y.  atranką Valstybės tarnybos departamente.

 

REIKALAVIMAI

KONKURSO PASKELBIMAS

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMAS

KONKURSAS

PRIĖMIMAS Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS

TEISMINĖ PRAKTIKA


Atgal Paskutinį kartą atnaujinta:  2013-08-13 13:17:07