VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SKELBIMAI APIE KONKURSUS Į VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGAS

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas (toliau – pretendentai), privalo:

1. Turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

2. Mokėti lietuvių kalbą;

3. Būti ne jaunesni kaip 18 metų ir ne vyresni kaip 65 metų;

4. Turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą.

 

Pretendentai turi atitikti specialiuosius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme (jie nurodyti skelbime).

 

Pretendentai privalo pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;

3. Gyvenimo aprašymą;

4. Užpildytą pretendento anketą (pretendento anketa gali būti pildoma vietoje pateikus dokumentus asmeniškai);

5. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą), ir jų kopijas;

6. Jei konkursą organizuojanti įstaiga reikalauja, kitus skelbime nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, parašyme nustatytiems spacialiesiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

 

Pretendentai gali pateikti asmeniškai šių dokumentų originalus arba siųsti registruotu laišku notaro patvirtintas jų kopijas konkursą organizuojančios įstaigos už personalo tvarkymą atsakingam asmeniui ar už personalo tvarkymą atsakingam padaliniui.

 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo "Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai“ dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

 

Atrankos būdas - egzaminas raštu ir žodžiu.

 

Išsamesnę informaciją apie organizuojamą konkursą galite gauti iš konkursą organizuojančios įstaigos, arba rasti interneto tinklalapyje http://www.vtd.lt.

 

Informacinių pranešimų data Konkursą organizuojanti įstaiga Pareigybės pavadinimas Lygis, kategorija
2008.01.16 Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas Konkursas Vidaus audito skyrius vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-13
2008.01.16 Druskininkų savivaldybės administracija Konkursas Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-9
2008.01.16 Druskininkų savivaldybės administracija Konkursas Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-9
2008.01.16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kaišiadorių skyrius Konkursas Vyresnysis specialistas (įmokų apskaitai) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-6
2008.01.16 Rokiškio rajono savivaldybės administracija Konkursas Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-9
2008.01.16 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Konkursas Radijo spektro kontrolės departamento Klaipėdos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-13
2008.01.16 Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas Konkursas Viešosios policijos Migracijos tarnybos Pasų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-10
2008.01.16 Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas Konkursas Viešosios policijos Migracijos tarnybos Veiklos organizavimo grupės vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-10
2008.01.16 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konkursas Finansų ir apskaitos departamento Ataskaitų ir koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-11
2008.01.16 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Konkursas Programų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-11
2008.01.16 Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Konkursas Finansų skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-10
2008.01.16 Rietavo savivaldybės administracija Konkursas Architekto tarnybos vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-7
2008.01.16 Klaipėdos apskrities viršininko administracija Konkursas Palangos miesto žemėtvarkos skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-7
2008.01.16 Klaipėdos apskrities viršininko administracija Konkursas Skuodo rajono žemėtvarkos skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-7
2008.01.16 Klaipėdos apskrities viršininko administracija Konkursas Skuodo rajono žemėtvarkos skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-7
2008.01.16 Klaipėdos apskrities viršininko administracija Konkursas Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-7
2008.01.16 Klaipėdos apskrities viršininko administracija Konkursas Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-7
2008.01.16 Klaipėdos apskrities viršininko administracija Konkursas Kretingos rajono žemėtvarkos skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-7
2008.01.16 Klaipėdos apskrities viršininko administracija Konkursas Civilinės saugos priemonių planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-8
2008.01.16 Klaipėdos apskrities viršininko administracija Konkursas Šilutės rajono žemėtvarkos skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-7
2008.01.16 Klaipėdos apskrities viršininko administracija Konkursas Palangos miesto žemėtvarkos skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-7
2008.01.16 Klaipėdos apskrities viršininko administracija Konkursas Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-7
2008.01.16 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba Visagino miesto ir Ignalinos AE apsaugai Konkursas Komandos aptarnavimo grupės vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-6
2008.01.16 Klaipėdos apskrities viršininko administracija Konkursas Apskaitos ir biudžeto skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-7
2008.01.16 Klaipėdos apskrities viršininko administracija Konkursas Kretingos rajono žemėtvarkos skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-7
2008.01.16 Klaipėdos apskrities viršininko administracija Konkursas Informatikos skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-7
2008.01.16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Varėnos skyrius Konkursas Vyresnysis specialistas (įmokų apskaitai) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-6
2008.01.16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius Konkursas Draudėjų ir apdraustųjų skyriaus vyresnysis specialistas (įmokų ir apdraustųjų apskaitai) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-6
2008.01.16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius Konkursas Vyresnysis specialistas (personalui) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-6
2008.01.16 Klaipėdos miesto vyriausiasis policijos komisariatas Konkursas Viešosios policijos Migracijos skyriaus Pasų poskyrio specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-4
2008.01.16 Klaipėdos miesto vyriausiasis policijos komisariatas Konkursas Viešosios policijos Migracijos skyriaus Pasų poskyrio specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-4
2008.01.16 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konkursas Žvėryno seniūno pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-11
2008.01.16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kaišiadorių skyrius Konkursas Vyresnysis specialistas (įmokų apskaitai) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-6
2008.01.16 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Konkursas Užsienio ryšių skyriaus Europos Socialinio fondo paramos koordinavimo poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-12
2008.01.16 Kauno apskrities viršininko administracija Konkursas Regioninės plėtros departamento vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-12
2008.01.16 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Konkursas Lietuvos Respublikos komercijos atašė Lietuvos Respublikos ambasadoje Lenkijos Respublikoje (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-15
2008.01.16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius Konkursas Vyresnysis specialistas (pensijoms) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-6
2008.01.16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius Konkursas Vyresnysis specialistas (pašalpoms) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-6
2008.01.16 Jonavos rajono savivaldybės administracija Konkursas Centralizuotos vidaus audito tarnybos vyresnysis vidaus auditorius (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-8
2008.01.16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Druskininkų skyrius Konkursas Vyresnysis specialistas (pensijoms) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-6
2008.01.16 Šiaulių visuomenės sveikatos centras Konkursas Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-10
2008.01.16 Šiaulių visuomenės sveikatos centras Konkursas Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas (vyriausiasis finansininkas) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-14
2008.01.16 Alytaus visuomenės sveikatos centras Konkursas Darbo organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (planavimui) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-9
2008.01.16 Radiacinės saugos centras Konkursas Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-10
2008.01.16 Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Konkursas Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-12
2008.01.16 Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija Konkursas Nepriemokų išieškojimo skyriaus Teisininkų ir turto paieškos poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-9
2008.01.16 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Konkursas Finansų skyriaus Planavimo ir ataskaitų rengimo poskyrio vyriausiasis specialistas (ekonomistas) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-12
2008.01.16 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Konkursas Vandenų projektų administravimo skyriaus ISPA/Sanglaudos projektų poskyrio vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-12
2008.01.16 Trakų rajono apylinkės teismas Konkursas Teisėjo padėjėjas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-11
2008.01.16 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Konkursas Vandenų projektų administravimo skyriaus ISPA/Sanglaudos projektų poskyrio vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-12
2008.01.16 Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija Konkursas I patikrinimų skyriaus I poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-9
2008.01.16 Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija Konkursas I patikrinimų skyriaus III poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-9
2008.01.16 Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija Konkursas I patikrinimų skyriaus II poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-9
2008.01.16 Joniškio rajono savivaldybės administracija Konkursas Vaiko teisių apsaugos tarnybos vyresnysis specialistas (atstovauti teismuose) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-7
2008.01.16 Joniškio rajono savivaldybės administracija Konkursas Vietinio ūkio ir turto skyriaus vyresnysis specialistas (komunalinių paslaugų) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-7
2008.01.16 Pagėgių savivaldybės administracija Konkursas Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-7
2008.01.11 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyrius Konkursas Vyresnysis specialistas (nuotolinei darbo vietai) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-6
2008.01.11 Telšių darbo birža Konkursas Užimtumo rėmimo įgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-8
2008.01.11 Plungės rajono savivaldybės administracija Konkursas Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-10
2008.01.11 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyrius Konkursas Vyresnysis specialistas (pašalpoms) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-6
2008.01.11 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Konkursas Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-10
2008.01.11 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Konkursas Prieglobsčio reikalų skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-8
2008.01.11 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Konkursas Ekologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-10
2008.01.11 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Konkursas Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-10
2008.01.11 Ukmergės rajono apylinkės teismas Konkursas Teisėjo padėjėjas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-11
2008.01.11 Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Konkursas Finansų skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-9
2008.01.11 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Konkursas Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas (finansininkas) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-14
2008.01.11 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Konkursas Administracinio departamento Pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-13
2008.01.11 Visagino savivaldybės administracija Konkursas Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-8
2008.01.11 Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija Konkursas Inspekcijos viršininko pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-16
2008.01.11 Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Konkursas Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-10
2008.01.11 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Konkursas Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-10
2008.01.11 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Konkursas Statybos ir būsto departamento Būsto skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-12
2008.01.11 Pakruojo darbo birža Konkursas Užimtumo rėmimo įgyvendinimo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-10
2008.01.11 Visagino savivaldybės administracija Konkursas Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas (kultūrai) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-10
2008.01.09 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konkursas Socialinių reikalų departamento Socialinio būsto skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-12
2008.01.09 Panevėžio apygardos administracinis teismas Konkursas Teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-4
2008.01.09 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Konkursas Personalo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-10
2008.01.09 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Konkursas Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-12
2008.01.09 Širvintų rajono savivaldybės administracija Konkursas Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis tarnybos vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-11
2008.01.09 Širvintų rajono savivaldybės administracija Konkursas Įmonių valdymo tarnybos vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-11
2008.01.09 Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija Konkursas Alytaus skyriaus specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-7
2008.01.09 Vilniaus rajono apylinkės teismas Konkursas Teisėjo padėjėjas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-11
2008.01.09 Radviliškio rajono savivaldybės administracija Konkursas Vaiko teisių apsaugos tarnybos vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-7
2008.01.09 Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas Konkursas Finansų skyriaus Ekonomikos ir finansų poskyrio vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-11
2008.01.09 Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas Konkursas Finansų skyriaus Atsiskaitymų poskyrio vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-11
2008.01.09 Rambyno regioninio parko direkcija Konkursas Vyriausiasis specialistas (vyriausiasis ekologas) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-7
2008.01.09 Valstybinė kultūros paveldo komisija Konkursas Sekretoriato vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-7
2008.01.09 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Konkursas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Lazdijų skyriaus direktorius (įstaigos vadovas) pareigybei užimti A-14
2008.01.09 Vilniaus apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Konkursas Medininkų pasienio veterinarijos posto (skyriaus) vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-6
2008.01.09 Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos Konkursas Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-10
2008.01.09 Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos Konkursas Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-9
2008.01.09 Valstybinė augalų apsaugos tarnyba Konkursas Augalų apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-10
2008.01.09 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Konkursas Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-10
2008.01.09 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Konkursas Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-12
2008.01.09 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilutės skyrius Konkursas Vyresnysis specialistas (įmokų apskaitai) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-6
2008.01.09 Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija Konkursas Vilniaus skyriaus Gyventojų aptarnavimo tarnybos III gyventojų mokesčių poskyrio II grupės vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-10
2008.01.09 Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija Konkursas V patikrinimų skyriaus I poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-9
2008.01.09 Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija Konkursas V patikrinimų skyriaus II poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-9
2008.01.09 Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Konkursas Tarptautinių ir Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-12
2008.01.09 Lazdijų darbo birža Konkursas Užimtumo rėmimo įgyvendinimo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-12
2008.01.09 Širvintų rajono savivaldybės administracija Konkursas Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-7
2008.01.04 Marijampolės savivaldybės administracija Konkursas Ūkio departamento Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-9
2008.01.04 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyrius Konkursas Vyriausiasis specialistas (teisininkas) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-9
2008.01.04 Panevėžio miesto savivaldybės administracija Konkursas Viešosios tvarkos ir kontrolės skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-12
2008.01.04 Elektrėnų savivaldybės administracija Konkursas Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas tiksliųjų, gamtos ir informacinių technologijų klausimams (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-9
2008.01.04 Elektrėnų savivaldybės administracija Konkursas Švietimo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-12
2008.01.04 Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Konkursas Vyriausiasis specialistas (viešiesiems pirkimams) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-12
2008.01.04 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Telšių skyrius Konkursas Vyresnysis specialistas (pensijoms) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-6
2008.01.04 Šiaulių miesto apylinkės teismas Konkursas Teismo raštinės, teismo sekretoriato, teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-4
2008.01.04 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Konkursas Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-11
2008.01.04 Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Konkursas Bendrojo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-12
2008.01.04 Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Konkursas Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-8
2008.01.04 Vilniaus rajono policijos komisariatas Konkursas Viešosios policijos Migracijos poskyrio specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-4
2008.01.04 Vilniaus rajono policijos komisariatas Konkursas Viešosios policijos Migracijos poskyrio specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-5
2008.01.04 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba Konkursas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-10
2008.01.04 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Konkursas Meteorologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-12
2008.01.04 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konkursas Informacinių technologijų departamento Sistemų administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-12
2008.01.04 Kupiškio darbo birža Konkursas Karjeros planavimo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-11
2008.01.04 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas Konkursas Šiaulių rajono agentūros vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-8
2008.01.04 Telšių rajono savivaldybės administracija Konkursas Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-6
2008.01.04 Marijampolės visuomenės sveikatos centras Konkursas Šakių skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-9
2008.01.04 Klaipėdos miesto apylinkės teismas Konkursas Teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-4
2008.01.04 Klaipėdos miesto apylinkės teismas Konkursas Teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-4
2008.01.04 Klaipėdos miesto apylinkės teismas Konkursas Teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-4
2008.01.04 Klaipėdos miesto apylinkės teismas Konkursas Teisėjo padėjėjas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-11
2008.01.04 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kelmės skyrius Konkursas Vyresnysis specialistas (pensijoms) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-6
2008.01.04 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius Konkursas Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (nedarbingumo kontrolei) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-9
2008.01.04 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius Konkursas Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (nedarbingumo kontrolei) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-9
2008.01.04 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius Konkursas Draudėjų ir apdraustųjų skyriaus vyresnysis specialistas (įmokų ir apdraustųjų apskaitai) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-6
2008.01.04 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Konkursas 4-ojo audito departamento valstybinis auditorius (finansiniam (teisėtumo) auditui) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-10
2008.01.04 Marijampolės savivaldybės administracija Konkursas Ūkio departamento Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis statinių naudojimo priežiūros specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-9
2008.01.04 Vilniaus rajono apylinkės teismas Konkursas Raštinės teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti B-4
2008.01.04 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Konkursas 6-ojo audito departamento vyriausiasis valstybinis auditorius (finansiniam (teisėtumo)auditui) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-14
2008.01.04 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Konkursas Ekonomikos komiteto biuro padėjėjas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-11
2008.01.04 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Konkursas Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento Informacijos technologijų ir telekomunikacijų eksploatavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-15
2008.01.04 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Konkursas Europos reikalų komiteto biuro padėjėjas (ES) (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybei užimti A-12